BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

7. BIEG MIKOŁAJKOWY Z NADZIEJĄ

3-5.12.2021 Bielsko-Biała

Organizator:
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”
Kontakt:
fundacja@nadzieja.bielsko.pl
665 020 609
Strona internetowa:
Pliki do pobrania:

I. CEL

Cele VII Biegu Mikołajkowego z Nadzieją:

  1. popularyzacja wśród mieszkańców Bielska-Białej biegów, jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej,

  2. propagowanie wśród mieszkańców Bielska-Białej aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia,

  3. promocja Bielska-Białej jako miasta prosportowego,

 

II. ORGANIZATOR:
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346) przy ul. Barkowskiej 167c

tel. 33 816 07 67, fundacja@nadzieja.bielsko.pl

 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS:
Każdy zarejestrowany uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie od 3 do 5 grudnia 2021 roku dystansu 6 kilometrów ( bieg, nordic walking, chód, dogtrekking) w dowolnym miejscu.

 

IV. NAGRODY

1. Każdy uczestnik, który zgodnie z pkt. III Regulaminu udokumentuje pokonanie dystansu 6 km otrzyma pamiątkowy medal. Wysyłka medali nastąpi w terminie do 20 grudnia 2021 roku

2. W VII Biegu Mikołajkowym z Nadzieją zostaną przyznane 2 nagrody specjalne

- nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika Biegu

- nagroda specjalna za najciekawsze przebranie mikołajkowe – nagroda zostanie przyznana przez komisje konkursową spośród nadesłanych na e-mail fundacja@nadzieja.bielsko.pl zdjęć uczestników Biegu, którzy zdecydują się na pokonanie dystansu w przebraniu mikołajkowym

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na stronie internetowej https://bgtimesport.pl/zawody
2. W Biegu może wziąć udział każdy, zarówno dzieci jak i dorośli. Dzieci pokonują trasę pod opieką dorosłych.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez przesłanie do dnia 8 grudnia 2021 roku do godz. 15.00 na adres fundacja@nadzieja.bielsko.pl zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka

 

VI. OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej