BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

Jesteśmy organizatorami zawodów, sędziami ale także zawodnikami rozumiejącymi potrzeby zarówno organizatorów imprez sportowych jak i zawodników w nich uczestniczących.