Tatrzański Festiwal Biegowy 2023

22.07.2023

Miejsce: Gmina Kościelisko

Organizator: Klub Wysokogórski w Zakopanem

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Tatra Trail

powrót do listy biegów lista zgłoszonych
+
Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku, utrwalonego podczas Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego przeprowadzonego w 2023 r., przez Klub Wysokogórski w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem oraz przez sponsorów tego Festiwalu, w szczególności przez Malavi Sp. z o.o. sp.k. w celu zrelacjonowania przebiegu, promocji Festiwalu i jego sponsorów na przyszłość w tym  spersonalizowanych wiadomości e-mail dotyczących promocji, nowości, rekomendowanych produktów oraz informacji handlowych od Malavi Sp. z o.o. Sp.K. Zgoda obejmuje publikację we wszelkich środkach masowego przekazu w tym, w prasie, telewizji oraz sieci Internet.  
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów oraz zamieszczoną w nim klauzulę informacyjną RODO. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich tych zasad bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji osób funkcyjnych. Zostałem poinformowany, jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas udziału w Tatrzańskim Festiwalu Biegowym, Tatra SkyMarathon, Orava Trail i Tatra Trail, w dniu 22.07.2023 r. , w szczególności ryzyka wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowych.
Oświadczam, że znam swój stan zdrowia i jestem zdolny do udziału w zawodach w biegach górskich typu skyruning. Potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Tatrzańskim Festiwalu Biegowym.
* pola wymagane/required field