8. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

16.08.2020 r.

Miejsce: Brenna

Organizator: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

8BK - 8. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna w celu przeprowadzenia zawodów (nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości brania udziału w zawodach) zgodnie z art. 6. Ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w Regulaminie Zawodów 8. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce i zgłaszam chęć udziału. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie Zawodów, akceptuję jego postanowienia oraz że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą, kompletnie.
 
Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w tego rodzaju imprezie, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w biegu, co potwierdzę zaświadczeniem lekarskim bądź własnoręcznym podpisem na oświadczeniu podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów oraz że startuję dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
* pola wymagane/required field