XXII Międzynarodowy Bieg Górski ŻAR 2020

27.06.2020

Miejsce: Międzybrodzie Żywieckie

Organizator: GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W CZERNICHOWIE

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

ZAR - XXI Międzynarodowy Bieg Górski ŻAR 2019

Zgłoszenie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanych zawodach pod nazwą XXI Międzynarodowy Bieg Górski „Żar 2019” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.
* pola wymagane/required field