Biathlon dla Każdego Wodzisław Śląski

12.10.2019

Miejsce: Wodzisław Śląski

Organizator: Polski Związek Biathlonu

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

BDK - Biathlon dla Każdego

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zawodów ,,Biathlon dla Każdego” i akceptuję jego treść, a podane przeze mnie dane są prawdziwe. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, zgodnie z postanowieniami Regulaminu zawodów ,,Biathlon dla Każdego”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie zawodów ,,Biathlon dla Każdego”, przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którym jest Polski Związek Biathlonu z siedzibą w Katowicach 40-519, ul. T. Kościuszki 84, dla celów organizacji i przeprowadzenia zawodów ,,Biathlon dla Każdego”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie zawodów ,,Biathlon dla Każdego”, przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którym jest Polski Związek Biathlonu z siedzibą w Katowicach 40-519, ul. T. Kościuszki 84, dla celów promocji i marketingu Polskiego Związku Biathlonu, realizowanym przez PZBiath. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie odrębnych umów. Oświadczam ,że w zawodach ,,Biathlon dla Każdego” startuję na własną odpowiedzialność. Rozważyłam/em i oceniłam/em charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach w tym zagrożenia wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) i dobrowolnie zdecydowałam/em się podjąć to ryzyko. Jako rodzic/opiekun prawny oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach „Biathlon Dla Każdego”. Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny na udział mojego dziecka w zawodach „Biathlon Dla Każdego” i oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem zawodów „Biathlon Dla Każdego” i akceptuję jego postanowienia.
* pola wymagane/required field